Consells d'equilibri

- Jun 11, 2019-


1. En primer lloc, la balança ha de ser horitzontal, s’ha de fer zero la part esquerra del codi de desplaçament, s’ha d’apuntar l’agulla de la femella giratòria, s’ha de recordar l’objecte esquerre, s’ha de prendre el pes amb unes pinces, el mullat i el líquid. s’hauria d’utilitzar per al contenidor, primer el petit i després el petit El codi de joc, el nombre de dos codis que cal afegir.


2. Mesureu la qualitat, utilitzeu la balança, aplaneu primer, després el nivell, el costat esquerre del codi de viatge és zero, la femella està anivellada, cal recordar el codi de l'objecte esquerre, el primer gran i el petit escorpí prenen el codi. , equilibreu la qualitat més el codi de viatge.

4 01