Factors que afecten l'assecat de la centrífuga

- Jul 09, 2019-

1. Comproveu si hi ha aigua dins la galleda seca, si hi ha aigua acumulada per netejar el cub sec, dreneu la canonada;


2. Comproveu si el nivell de glicol del forn de bany d’oli és normal; si el nivell de líquid és massa baix, afegiu-hi etilenglicol;


3. Comproveu si el cinturó de calefacció de la porta està cremat, si està cremat, substituïu-lo;


4. Comproveu si la vàlvula de nitrogen està oberta; allargar el temps d’injecció de nitrogen;


5. Augmentar adequadament la velocitat de circulació (però no superar la velocitat límit de l'equip);


6. Augmentar adequadament la pressió del ruixat de nitrogen; Utilitzeu la refrigeració quan la centrífuga funciona, ja que la humitat de l’aire, la gelada de l’habitació de la centrífuga, quan es tanca la màquina per mantenir-la, la gelada es converteix en aigua.

TD4K 01