Centrifugadora de filtre

- Mar 21, 2019-


La deshidratació i la rentadora és una centrífuga de filtre totalment automàtica . Després que la suspensió entra al filtre a través del port d'alimentació, la fase líquida s'extreu del tambor pel medi filtrant i la paret del tambor d'obertura sota l'acció de la força centrífuga, i les partícules de fase sòlida queden atrapades. Al medi filtrant, es forma una capa de pastís de filtre que es descarrega mitjançant un cargol. Tota l'alimentació, la separació, la descàrrega de líquid i la descàrrega es completen automàticament i de forma contínua.


El principi principal de la centrífuga de filtre és accelerar la fase líquida de la barreja sòlid-líquid al tambor per la força centrífuga generada pel tambor centrífug d'alta velocitat (amb material de filtre adequat) i deixar la fase sòlida al tambor. , per aconseguir l’efecte de separar els sòlids i els líquids, o comunament conegut com a deshidratació.


L3-5K