Com triar un evaporador rotatiu?

- Aug 04, 2020-

1. La tecnologia bàsica de l’evaporador rotatiu


Sota la corrosió de diversos dissolvents i en estat de moviment, si el sistema pot mantenir un buit elevat, és l'estàndard més important per a l'evaporador rotatiu. Està segellat amb tefló i vidre, que és resistent a diversos dissolvents i té un gas durador i fiable. Estretesa, pot mantenir un buit elevat per sobre de -0.098MPa.


2. Factors que afecten l’eficiència de l’evaporador rotatiu


Per a algunes màquines, hi ha principalment temperatura de vapor, grau de buit i temperatura de l'aigua de refrigeració. Degut a l’orientació de la intolerància a la calor de certs materials, la temperatura del vapor es pot augmentar indefinidament durant el treball, per la qual cosa el buit i la baixa temperatura de l’aigua de refrigeració són els dos factors principals per millorar l’eficiència.


3. La diferència entre condensador vertical i condensador inclinat


Els condensadors verticals són benvinguts gradualment per la seva petita petjada. Els evaporadors de gran capacitat solen utilitzar condensadors verticals, però en essència no hi ha diferència entre els dos instruments.


4. Selecció del model d’evaporador rotatiu


Les màquines 2L, 3L, 5L són adequades per a proves de laboratori i petites mostres; 5L, 10L, 20L són adequats per a proves pilot; Els 20L, 50L són adequats per a proves i produccions pilot, especialment per a l'extracció de residus metàl·lics que cal evitar.


5. Evaporador rotatiu i altres tipus d’evaporador


L’evaporador rotatiu té una estructura petita, compacta i eficaç, treball intuïtiu i no contamina ions metàl·lics. És adequat per a laboratoris, proves pilot de producció i extracció de materials valuosos i el seu rendiment de segellat és comparable a màquines estrangeres.


6. L’elecció de la bomba de buit


Es recomana una bomba circulant de buit amb aigua resistent a la corrosió per diversos dissolvents, que es poden aspirar a -0.098MPa, que poden satisfer diversos requisits