Com utilitzar el batedor de vòrtex?

- Sep 19, 2019-

Passos d'ús del mesclador de Vortex:

1. L’instrument s’ha de col·locar en un lloc més suau, preferiblement sobre una taula de vidre. Premeu l’instrument suaument perquè els peus de goma que hi ha a la part inferior de l’instrument quedin atrets a la taula.

2. Enchufeu la presa d'alimentació a l'alimentació de corrent alterna de 220V i engegueu l'interruptor d'alimentació per girar el motor. Agafeu la proveta o el matràs Erlenmeyer a mà i poseu-lo a la superfície vibrant de l’esponja amb una lleugera pressió. La solució a la proveta produirà un vòrtex, mentre que el matràs cònic disposarà de butllofes de diferents altures per a la barreja.

3. Si el motor no s’encén després d’encendre l’interruptor d’alimentació, comproveu si el connector està en bon contacte i que el fusible està bufat.

4. L’instrument s’ha de mantenir en un lloc segur i s’ha de col·locar en un lloc sec, ventilat i lliure de gasos corrosius. No deixeu que el líquid flueixi al moviment durant l’ús per evitar danyar el dispositiu.