Avantatges de l’assecadora industrial:

- Jun 03, 2019-

1. Moltes substàncies sensibles al calor no degeneras ni inactiven.

2. En assecar-se a temperatures baixes, alguns dels components volàtils del material es perden.

3. Durant el procés de liofilització, no es pot realitzar el creixement de microorganismes i l’acció de l’enzim, de manera que es pot mantenir el tret original.

4. Com que l’assecat es realitza en congelat, el volum és gairebé constant, es manté l’estructura original i no es produeix la concentració.

5. Com que la humitat del material existeix en forma de cristalls de gel després de la congelació prèvia, les substàncies inorgàniques solubles en sal dissoltes originalment a l'aigua es distribueixen uniformement en el material. Quan es sublima, es precipiten les substàncies dissoltes en aigua, cosa que evita el fenomen que la sal inorgànica portada per la migració interna de la humitat a la superfície en el mètode d’assecat general es precipita a la superfície per provocar enduriment a la superfície.

6. Després de l’assecat, el material és porós i esponjós. Després d’afegir aigua, la solució es dissol ràpidament i completament i es restableix gairebé tot el tret original.

7. Com que l’assecat es realitza al buit, hi ha molt poc oxigen, de manera que es protegeixen algunes substàncies fàcilment oxidables.

8. L’assecat pot excloure el 95% ~ 99% d’aigua, de manera que el producte assecat es pot conservar durant molt de temps sense deteriorar-se.

industrial-freeze-dryer35582780962