Precaucions per evaporador rotatiu?

- Jun 22, 2020-

1. Utilitzeu un buit petit (aproximadament 0,03 MPa) abans de començar a girar per evitar que el matràs de destil·lació es llisqui; Quan es va aturar, aturar la rotació en primer lloc, mantenir el matràs de destil·lació i ventilació a l'atmosfera, esperar que el buit a caure al voltant de 0,04 MPa aturar la bomba de buit per evitar que el matràs de destil·lació de ser reemplaçat i xuclat de nou.


2. cada interfície, la superfície de segellat, l'anell de segellat i la necessitat conjunta d'estar recobert amb greix de buit abans de la instal lació.


3. l'aigua s'ha d'afegir abans que el tanc de calefacció està encès, permanentment sec sense aigua.


4. si el buit és massa baix, prestar atenció a comprovar l'estanquitat de les articulacions, tubs de buit i ampolles de vidre.


5. en girar les substàncies sensibles a l'aire, connectar una bola de nitrogen al port d'escapament, primer passar una explosió de nitrogen per descarregar l'aire en l'evaporador rotatiu, i després connectar l'ampolla de Mostra a l'evaporació rotatòria. Després de vapor, alliberament de nitrogen per augmentar la pressió, a continuació, apagar la bomba, i després treure l'ampolla de Mostra i segellar.


6. si la viscositat de la mostra és molt gran, la velocitat de rotació s'ha de alentir. El millor és que manualment girar lentament per formar una nova superfície líquida i facilitar el dissolvent a ser destil·lat.