Precaucions per utilitzar un esterilitzador autoclau

- Mar 25, 2019-Els articles que continguin els ingredients següents no es poden esterilitzar amb un esterilitzador


Hidrogen, acetilè, metà, età, propà, butà i altres gasos inflamables


Class N 2-2
Class N 2-3