La raó per la qual el pou d'assecat al buit primer buits i després s'escalfa

- May 21, 2019-


1) La peça es col·loca en una caixa de buit per evacuar el buit per eliminar els components de gasos que es poden treure del material de la peça. Si la peça s’escalfa primer, el gas s'expandeix quan s’escalfa. A causa de l’excel·lent segellat del forn de buit, l’enorme pressió generada pel gas en expansió pot fer que la finestra d’observació estalvi el vidre. Aquest és un perill potencial. Aquest perill es pot evitar mitjançant el procediment de la primera aspiració i després de l'escalfament.


2) Si l'aire de calefacció es bomba pel procés de calefacció i aspiració al buit, es portarà la calor a la bomba de buit, la qual cosa farà que la bomba de buit augmenti massa, la qual cosa pot reduir l'eficiència de la bomba de buit.


3) El gas escalfat es dirigeix a un indicador de buit i el manòmetre produeix un augment de temperatura. Si l’augment de temperatura supera l’interval de temperatura d’operació especificat pel manòmetre de buit, l’indicador de buit pot provocar un error en la indicació.


El mètode d’ús correcte s’hauria de buidar primer i després escalfar-se. Després d’arribar a la temperatura nominal, si s’ha trobat que el grau de buit ha disminuït, afegiu-lo adequadament. Això és avantatjós per estendre la vida útil del dispositiu.

1