Procés de funcionament del forn d'assecat al buit

- May 21, 2019-


1. Col·loqueu el material de manera uniforme al suport de la mostra al forn d'assecat al buit i empenyeu-lo cap al forn d'assecat.


2. Tanqueu la porta, la vàlvula de ventilació i els cargols de la porta per integrar la porta amb la banda de segellat de silicona.


3. Connecteu la bomba de buit a la vàlvula de buit, obriu la vàlvula de buit i el buit


4. Segons el rendiment de la bomba de buit, el manòmetre s'apropa al valor límit de la bomba de buit.


5. Després de l'aspiració, tanqueu primer la vàlvula de buit. Si la vàlvula de buit no està tancada, substituïu-la i, a continuació, desactiveu o elimineu la bomba de buit. (per evitar la succió posterior)


6, el cicle d'assecat del material de l'Institut, observar a intervals, el calendari, el termòmetre i els canvis en la caixa per tractar. Si l’índex del manòmetre cau, pot haver-hi una fuga, i l’operació de bombament es pot realitzar de nou.


7. Després de completar l'assecat, obriu primer la vàlvula de sagnat, deixeu anar el gas dins i, a continuació, obriu la porta del forn d'assecat al buit per treure el material.

3