Quins són els principals components d'un evaporador rotatiu?

- Jul 20, 2020-

1. el motor de rotació condueix el matràs d'evaporació a través de rotació.


2. canonada d'evaporació, l'eix de suport on el matràs d'evaporació gira, i un pipeline segellat al buit que dibuixa el vapor del material.


3. sistema de buit, reduir la pressió dins del sistema d'evaporador, reduir el punt d'ebullició del material.


4. bany de calefacció, normalment l'aigua o l'oli s'utilitza per escalfar els materials.


5. condensador, per accelerar l'eficiència de condensació, normalment construït en la serp doble envoltant tipus, i després afegir agent de condensació com el gel sec, àcid acètic per condensar la Mostra.


6. l'ampolla de recollida d'aigua condensada a la part inferior del condensador s'utilitza per recuperar el dissolvent de destil lació després de la recondensació i recollir mostres.


7. el dispositiu d'elevació, un mecanisme mecànic o motoritzat, pot aixecar ràpidament el matràs d'evaporació del bany de calefacció.