Bomba de buit de les arrels de reforç

- Mar 21, 2019-Per tal de satisfer els diferents requisits de buit extrems, les bombes Roots es poden utilitzar en sèrie. En general, s'afegeix una bomba d'arrels atmosfèriques de línia recta refrigerada per aire i el buit final aconseguit és un ordre de magnitud superior a la de la bomba de la línia frontal.


Aquest tipus de bomba és en realitat una bomba seca perquè no hi ha cap mitjà de treball a la cambra de la bomba.


Aquesta bomba ajusta automàticament el cabal basat en la pressió, no requereix una trampa de fred i té una funció d'autoneteja.

罗茨泵02