No es poden esterilitzar substàncies inflamables per un esterilitzador

- Mar 25, 2019-


Les següents substàncies són inflamables i no es poden esterilitzar mitjançant un esterilitzador .


Gasolina, acetaldehid (acetaldehid), òxid de propilè, òxid de propilè, disulfur de carboni i altres materials amb un punt de flaix entre -30 ° C i 0 ° C. Metanol, etanol, xilè, benzil, acetat de bencil i altres substàncies (alcohols) tenint un punt d’inflamació entre 0ºC i 30ºC. Oli de làmpada, querosè, alcohol isoamílic, àcid acètic (àcid acètic) i altres substàncies similars amb un punt d’inflamació entre 30ºC i 65ºC.

Class N 1-3
Class N 1-4