Bomba d'arrels de buit

- Mar 21, 2019-


La bomba Roots està equipada amb un refredador de gas sota el port d’escapament, i una part del gas refredat es torna a la cambra de la bomba a través de la canonada per refredar el rotor, de manera que la calor de compressió sigui equilibrada, de manera que la bomba pugui estar directament donat de baixa a l’atmosfera.


Es pot utilitzar amb el lífolitzador de Ningbo Scientz, que té una resistència química, un alt buit, un alt cabal, etc.


罗茨泵