Què he de fer si el buit no s'utilitza quan s'utilitza un evaporador rotatiu?

- Jul 15, 2019-

El buit és el paràmetre de procés més important d’un evaporador rotatiu, i els usuaris sovint es troben amb problemes de buit. Sovint es relaciona amb la naturalesa del dissolvent utilitzat. Les indústries bioquímiques i farmacèutiques solen utilitzar com a dissolvent aigua, etanol, àcid acètic, èter de petroli, cloroforma, etc. En general, les bombes de buit no poden suportar dissolvents orgànics forts i es poden seleccionar bombes de buit especials amb una forta resistència a la corrosió.

2XZ-4 03